lid NVO (Nederlandse Vereniging Osteopathie) en lid register NOF
   
    
tarief & vergoeding

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult begint de osteopaat met een uitgebreid vraaggesprek, dit is om inzicht te krijgen in de concrete klacht, maar ook in uw algemene gezondheidstoestand. Daarna vindt een algemeen lichamelijk onderzoek plaats om eventuele afwijkingen of ziektes uit te sluiten. Tijdens het specifieke osteopathisch onderzoek tast de osteopaat uw lichaam af naar bewegingsstoornissen welke mogelijk een aandeel hebben in uw klacht. Hierna zullen de bevindingen en de mogelijkheden van behandeling besproken worden. Het eerste consult duurt ongeveer een uur.

Vervolgconsulten
Vervolgconsulten duren, afhankelijk van de klachten en bevindingen van het osteopatisch onderzoek, ongeveer 45-60 minuten. De behandeling zal eens in de twee of drie weken plaatsvinden. Dit is omdat het zelfhelend vermogen van het lichaam de kans moet krijgen zich te herstellen. Uiteraard worden acute rugklachten, blokkades frequenter en sneller achtereen behandeld.
Na 3-4 behandelingen moet er een verbetering worden waargenomen, zo niet dan dient dit met de patiënt te worden besproken.

Kosten en vergoedingen
Consult 60 minuten: 80 euro * (inclusief BTW)

Aan het einde van de maand ontvangt u per mail/post een factuur thuis die kan worden voldaan.

Afspraken dienen indien noodzakelijk uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch geanuleerd te worden. Bij niet - of niet tijdig afgemelde afspraken behoud de zorgverlener het recht om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.


Zorgverzekeraars
Behandelingen bij een erkend osteopaat worden door de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Via de website van de beroepsvereniging (NVO) kunt u meer informatie krijgen over de vergoeding van osteopathie door uw zorgverzekeraar. Een geregistreerd osteopaat is te herkennen aan D.O. - M.R.O. achter zijn of haar naam en is lid van het Nederlands Register van Osteopathie of lid van het register NOF (Nederlands Osteopathie Federatie).

De betalings voorwaarden van Medicas zijn van toepassing. Klik hier voor meer informatie.

(* Jaarlijkse indexering van het tarief is mogelijk, prijzen geldig vanaf 01-01-2010)

 
© Marc Wouda Osteopathie d.o.(m.)r.o. - Dalhuysenstraat 22, 8448 EW Heerenveen / Konvintsdyk 1, 8711GB Workum  -  06 - 310 11 969